(PRED)PROSTOR

Sjećaš se onog velikog istraživanja problema, potreba i mišljenja mladih na području Pazinštine? Onog iz prosinca 2020. godine? E, dobro! Tada smo saznali da mladi nisu dovoljno informirani o sadržajima koji im se nude, ili pak nisu informirani preko odgovarajućih komunikacijskih kanala pa se samim time ne uključuju u aktivnosti prilagođene njihovim interesnim područjima.
To nam je bilo a l a r m a n t n o ! – zato danas nastojimo mladima pružiti jedinstven prostor, transparentno mjesto oglašavanja s relevantnim informacijama – i u stvarnom i u virtualnom prostoru. A sve to začinili smo zabavnim i neformalnim učenjem o informiranju, društvenim mrežama i
digitalnom svijetu uopće.

(PRED)PROSTOR: mladi u potrazi za informacijom

jest projekt u sklopu Erasmus+ programa Europskih snaga solidarnosti. Namijenjen je mladim osobama na području Pazina i Pazinštine u dobi od 14 do 30 godina te osobama koje rade s mladima iz lokalne zajednice.

Predviđeno trajanje projekta:

listopad 2021. – rujan 2022. godine.

Nakon provedenog istraživanja problema, potreba i mišljenja mladih u sklopu projekta KA3 Pazi(n)! mladi mladi su istaknuli da:

 • Nisu dovoljno informirani o sadržajima koji im se nude ili pak nisu informirani preko odgovarajućih komunikacijskih kanala.
 • Zbog nedovoljne informiranosti ne uključuju se u aktivnosti koje su namijenjene njihovoj dobnoj skupini ili prilagođene njihovim interesnim područjima.
 • Nemaju dovoljno informacija o udrugama koje postoje na ovom području i ne znaju kome se mogu obratiti za istraživanje vlastitih interesa ili potreba.
 • Smatraju da u Gradu nema dovoljno fizičkog prostora za oglašavanje te predlažu kreativno i dostupno mjestom za sve obavijesti – mjesto za plakatiranje.

Naime, od svih ispitanika, samo je 15% njih upoznato s postojanjem, a samim time i djelovanjem CMA Pazin na području lokalne zajednice što predstavlja izazov u radu članovima Centra koji žele doprijeti do novih generacija, članova i volontera. Ispitana je populacija mladih često u odgovorima otvorenog tipa navodila jedinstvenu mrežnu platformu kao način na koji bi informacije lakše dospjele do mladih, a time bi se ujedno povećao i broj aktivnih mladih u Centru te drugim udrugama na području Pazina i Pazinštine. Stvaranjem transparentne mrežne platforme i promocijom među ciljanom skupinom, želimo omogućiti mladima kvalitetan pristup informacijama i aktivnostima namijenjenima upravo njima. U svojoj su procjeni naveli i nedostatak fizičkog prostora za oglašavanje u Gradu, istaknuvši također želju za kreativnim i dostupnim mjestom za sve obavijesti – odgovarajućim mjestom za plakatiranje. Potonje navedeno dodatno podcrtava potrebu mladih za informacijom, ali i međusobnim povezivanjem.

Relevantnost mrežne stranice Centra povezana je s transparentnošću rada udruge. Platformom želimo stvoriti PROSTOR na kojem će mladi imati uvid u rad CMA Pazin, ponuditi im mogućnost uključivanja u razna područja vlastitog interesa i informirati ih. Pomoću mrežne platforme omogućava se različitim skupinama mladih informiranje i sudjelovanje u aktivnostima za mlade, a samom provedbom projekta osigurava se vidljivost sadržaja na području grada Pazina mladima i iz drugih područja Istarske županije.

Uz stvaranje digitalne infrastrukture za povezivanje mladih s mladima u lokalnoj zajednici, u sklopu projekta organizirane su i aktivnosti s ciljem osnaživanja kompetencija mladih, ponajviše onih u području digitalne pismenosti. Naime, kako bi naša platforma za mlade uspjela i (za)živjela, skupinu mladih poučili smo i ojačali u vještinama digitalne pismenosti „koja uključuje sigurno i kritičko korištenje tehnologije informatičkog društva (IRT) na poslu, u slobodno vrijeme i u komunikaciji te je povezana s logičkim i kritičkim razmišljanjem, s visoko razvijenim vještinama baratanja informacijama i razvijenim vještinama komuniciranja“ (Europska komisija, 2004). Organizirane su tako edukacije i radionice u poveznici s digitalnom pismenosti pod vodstvom stručnog mentorstva, nakon kojih su naši članovi i volonteri osnaženi za samostalno djelovanje, vođenje društvenih mreža Udruge i mrežne stranice te osmišljavanje i pripremanje aktivnosti za svoje vršnjake i ostale mlade osobe na području Pazinštine.

S obzirom na epidemiološke mjere i neizvjestan način života u vrijeme novog normalnog, mrežna stranica predstavlja jedinstven virtualan prostor na kojem se mladi mogu informirati, uključiti u svoja interesna područja, aktivno (su)djelovati i izraziti se.

Ciljevi projekta

Opći cilj:

informirati i uključiti mlade u aktivni život Grada i zajednice

Specifični ciljevi:

 • stvoriti temelje za aktivan rad mladih s mladima u Pazinu,
 • ojačati rad CMA Pazin,
 • osigurati prostor za informiranje
  • fizičko mjesto za plakatiranje u gradu i
  • mrežno mjesto u obliku platforme za mlade,
 • povećati digitalnu pismenost i kritičko mišljenje mladih organizacijom radionica i edukacija,
 • uključiti mlade u stvaranje aktivnosti i sadržaja za kvalitetniji život u gradu,
 • povećati medijsku vidljivost sadržaja za mlade.

——————————————————————-
U sklopu projekta (PRED)PROSTOR: mladi u potrazi za informacijom surađujemo s: Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin, Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin te Pazinski kolegij – klasična gimnazija.


Naši projekti

Posljednje objave iz: (PRED)PROSTOR

(PRED)PROSTOR kao primjer dobre prakse u Hrvatskoj!

27. siječnja 2023.

Agencija za mobilnost i programe Europske unije u siječnju i veljači 2023. godine...

(PRED)PROSTOR: mladi u potrazi za informacijom – završna aktivnost projekta

29. rujna 2022.

Prije godinu dana započela je ova prekrasna volonterska priča. Želja i težnja da...

#tb na izložbu Sedam godina stvaranja CMA Pazin

24. kolovoza 2022.

Svojih smo sedam godina proslavili kako spada – uz sve vas koje imamo rada. Ok,...