Kreativa

Voliš kreativom ispuniti svoje slobodno vrijeme? Imaš afiniteta prema kulturno-umjetničkim stvarima i brijama? U tebi čuči talent, knjiški moljac ili budući umjetnik?

Onda je kreativa u CMA Pazin prava scena za tebe!

Književni klub

Iako je prvotno bilo predviđeno tek nekoliko susreta, želja za čitanjem i upoznavanjem književnih žanrova, kultura, pisaca i djela, potaknula nas je da se Književni klub održava sve dok za njega postoji interes. 

KUS-evi mladih mladima : kulturno-umjetnički susreti

Aktivnosti KUS mladih mladima usmjerene su na organizaciju kvalitetnoga slobodnog vremena, u poveznici s kulturom i umjetnosti.

Koncerti

Dobro provedeno mladenaštvo ide ruku pod ruku s dobro organiziranim izlascima, feštama i koncertima. CMA Pazin nastoji i u ovom segmentu zadovoljiti potrebe mladih i ispuniti muzičke želje!